Bättre bild på rosettdiademet

Lovely eller? Kommer att användas mycket flitigt!

Gillar